28° / 14° Intervalos nubosos con tormenta y lluvia escasa

Altres publicacions/Edictes

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ D'EDIFICIS D'ÚS RESIDENCIAL

Convocatòria per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial col·lectiu per a l'any 2019, i per a cases unifamiliars en el cas de instal·lació d'ascensors i que hi visqui gent gran. El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el pròxim dia 20 de setembre de 2019.

EDICTE Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta al nucli de Vallbona de les Monges.

EDICTE Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta al nucli de Vallbona de les Monges.

EDICTE Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta al nucli de Vallbona de les Monges.

EDICTE Aprovació inicial del projecte bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta al nucli de Vallbona de les Monges.

Edicte aprovació inicial del projecte Bàsic i d'execució de la Millora de la xarxa d'abastament en alta del Nucli de Vallbona de les Monges.

Edicte projecte definitiu d'enderroc de dues cases ruïnoses

Edicte aprovació definitiva pressupost 2019

Edicte calendari fiscal 2019

Edicte aprovació definitiva projecte Museïtzació del Molí de Baix

Edicte aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball 2019

Edicte aprovació de padrons fiscals d'escombraries 2019

Edicte aprovació de padrons fiscals corresponents a la taxa del servei del cementiri local i del servei de recollida d'escombraries anualitat 2019.

Edicte aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del Centre d'interpretació d'aus i alberg municipal

Edicte aprovació inicial del projecte bàsic i executiu del Centre d'interpretació d'aus i alberg municipal a Vallbona de les Monges

SUBVENCIONS PER A LA RETIRADA DE MATERIALS QUE CONTINGUIN AMIANT

L'Agència de Residus de Catalunya ha obert convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya. Les persones que hi puguin estar interessades cal que tinguin en compte que el termini de presentació de sol•licituds finalitzarà el dia 29 de novembre de 2019. Més informació: http://residus.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detall/ajuts-ARC-amiant

Document Actions